In Mud Masters VIPS binden BN’ers de sportieve strijd aan om geld op te halen voor de opleiding van bijzondere honden. Minstens zo belangrijk tijdens dit spectaculaire tv-programma is het werk dat geleidehonden voor hun beperkte baas verrichten. Het echtpaar Marjanne en Hub, beiden afhankelijk van een assistentiehond, hopen dat zoveel mogelijk mensen afstemmen op SBS6 op 17 juni. Een van de grootste hindernissen die zij namelijk moeten nemen, is het wegnemen van het onbegrip voor het fenomeen assistentiehond.

‘Mijn assistentiehond is daarvoor opgeleid’

‘Bizzy kan prima een emmertje met Griekse yoghurt voor me pakken in de supermarkt. Met haar bek pakt ze het hengsel en geeft het emmertje aan mij. Laatst was er een dame en die zag hoe Bizzy de yoghurt uit het koelvak haalde. Ze pakte het zo van mijn assistentiehond af! Tegen mij zei ze: “Dat is veel te zwaar voor die hond, ik doe het wel.” Dan moet ik dus uitleggen dat mijn hond daarvoor is opgeleid.’ Samen met haar echtgenoot Hub stuit Marjanne regelmatig op onbegrip voor de assistentiehond. Marjanne heeft reumatische artritis, artrose en hartklachten. Haar man Hub heeft een hoge dwarslaesie. Assistentiehond Bizzy is er voor Marjanne en haar collega Varaya is de grote steun en toeverlaat van Hub.

Bizzy en Varaya vinden het heerlijk om voor ons te werken

‘Hoe vervelend zulke situaties ook zijn, het weegt niet op tegen alles wat onze honden voor ons doen. Als ik mijn vork laat vallen, pakt Bizzy het op. Een flesje water? Bizzy geeft het me aan. Zelfs grote flessen frisdrank. Soms staan de pakken koffie strak tegen elkaar aan in het schap. Bizzy frummelt dan net zo lang met haar bek totdat ze er eentje te pakken heeft. Zonder de verpakking stuk te maken of andere pakken om te gooien. Het is lastig dat mensen vaak niet weten wat een assistentiehond voor je betekent als je niet meer alles zelf kunt. Soms reageren mensen alsof je een beul bent. Vanuit onwetendheid zeggen ze dat ik haar nooit laat loslopen en dat de hond nooit vrij heeft. Ze moesten eens weten hoe heerlijk de dames samen ravotten in het bos. Die meiden zijn helemaal gek met elkaar. Liggen altijd met hun ruggen tegen elkaar aan te slapen, maar bovenal vinden Bizzy en Varaya het absoluut geweldig om voor ons te werken. Ze trekken soms de handdoek uit elkaars bek om het maar te mogen brengen. Ze zijn daarop geselecteerd; deze honden doen niets liever dan je helpen. En ze worden daar ook nog uitvoerig voor beloond!

Dankzij onze assistentiehonden wonen wij zelfstandig

Laatst mocht ik een lezing geven op een congres voor huisartsen. De zaal was met stomheid geslagen dat Hub en ik met al onze beperkingen zelfstandig kunnen wonen, zonder thuiszorg. Dat kan alleen maar dankzij onze assistentiehonden! Als wij deze schatten niet hadden, was ons alternatief het verpleeghuis. Ik hoop daarom dat zoveel mogelijk mensen afstemmen op Mud Masters VIPS en kunnen zien hoe waardevol het werk is van geleidehonden. Dat BN’ers zich daarbij in het zweet werken en een zwaar parcours afleggen is mooi. Bizzy en Varaya nemen immers zoveel hindernissen voor ons weg. Met extra aandacht voor hun belangrijke werk hopen we dat ook ons laatste struikelblok verdwijnt: het onbegrip van mensen voor het fenomeen assistentiehond.’

Onze website gebruikt cookies