Een leuke, goed getrainde huishond kan een uitstekend maatje zijn voor kinderen met een vorm van autisme. Hoe je de hond zó inzet dat hij de meest positieve invloed heeft op je kind, kunnen ouders leren bij de PAWS-workshops van KNGF Geleidehonden. Trainer Patricia Delorme begeleidt deze workshopreeks al 8 jaar en kent het positieve effect. ‘Al vraagt het in het begin wel een investering van de ouders.’

PAWS staat voor Parents Autism Workshop & Support. Het is een begeleidingstraject voor ouders en verzorgers van kinderen met autisme. Patricia: ‘Het bestaat bijna 11 jaar en we hebben deze week de 100e workshop! De basis is al die jaren hetzelfde gebleven. Het is een educatief programma waarin we de deelnemers ondersteunen bij hun afweging om wel of geen hond te nemen, en zo ja, wat voor hond dan? En op welke manier kunnen zij de hond benutten in de opvoeding van hun kind? Ook het gedrag van honden komt uitgebreid aan bod’, aldus Patricia.

Schrijf je in voor de PAWS-workshop

Afleiden met een trucje

Patricia werkte jarenlang in de kinderpsychiatrie alvorens aan de slag te gaan met (therapie)honden. Ze geeft de workshops samen met Renske Kwikkel of Petra Klomp van Puppy- en pleeggezinnenzorg of met Carla Bilstra, oud-kennelhoofd en projectleider educatie.

Patricia: ‘De reeks bestaat uit 3 bijeenkomsten. Op dag 1 maken de deelnemers kennis met elkaar en met ons. Op die dag geven we verder veel informatie over hondenrassen – welke zijn geschikt als maatje voor een kind met autisme? En we geven algemene info over hulphonden, zoals de buddyhond autisme.’ Dat is een hond die speciaal getraind is om kinderen van 6 t/m 11 jaar sociaal-emotionele ondersteuning te geven. Ouders die in aanmerking willen komen voor zo’n buddyhond autisme, volgen PAWS als onderdeel van de procedure, maar PAWS is er juist ook voor kinderen die, bijvoorbeeld door leeftijd, “buiten de boot” vallen voor deze buddy. Bij hen kan een eigen huishond helpen. Patricia: ‘Hoe? De hond kan het kind bijvoorbeeld afleiden van bepaald gedrag, door een grappig trucje te laten zien. Of de ouders/verzorgers kunnen hun zoon of dochter iets leren met behulp van de hond. Blijven zitten tijdens het eten bijvoorbeeld.’

Portret van trainers Petra, Renske en Patricia.

Portret van de 3 paws-trainers

Oefenen met Nana

Dag 2 staat in het teken van hondengedrag. Patricia: ‘Hoe beter je je hond “leest” hoe beter je hem op een prettige, zinvolle manier kunt inzetten voor je kind. Dus leggen we uit hoe het leerproces bij de hond werkt en hoe jij je hond iets nieuws kunt leren. We oefenen daarbij met honden van KNGF-collega’s. Mijn eigen hond Nana doet ook altijd mee. Dag 3 volgen praktische tips. Wat speelt er precies bij jouw kind? Wat voor rol kan de hond hierbij wel of niet spelen? Uiteraard leggen wij veel nadruk op het welzijn van de hond. Dat staat altijd voorop. Een hond die je wilt inzetten als maatje voor een kind met autisme, moet gek zijn op kinderen en het leuk vinden veel contact te maken. Anders werkt het niet.’

Sociaal gedrag kind neemt toe

Het effect van de PAWS workshops is uitgebreid onderzocht. Daaruit blijkt dat ouders die het geleerde in de praktijk toepassen, een positieve verandering zien in het gedrag van hun kind. Zelfredzaamheid en sociaal gedrag nemen toe (als de hond present is), de stemming van het kind verbetert. Woede-uitbarstingen en herhalingsgedrag nemen af. De ouders merken ook een verbetering van de kwaliteit van het gezinsleven, dankzij de aanwezigheid van de hond. Al neemt de hond de opvoedingsstress die veel ouders ervaren natuurlijk niet helemaal weg.

Patricia: ‘Dus wij zijn altijd bezig met wat de mogelijkheden, maar ook beperkingen zijn. Het effect is gunstig, maar het kan ook een taakverzwaring zijn. Zeker in het begin als kind en hond nog aan elkaar moeten wennen en hierin begeleiding van de ouders nodig hebben. En elk kind is anders, elke hond is anders, elke situatie vraagt om een andere aanpak. Het meeste succes is er bij ouders die het leuk vinden zich te verdiepen in hondengedrag (in het algemeen van hun eigen hond in het bijzonder) en het zelf ook heel fijn vinden om een hond te hebben.’

Stapje verder

Sommige gezinnen hebben al een hond, anderen zoeken er nog een en krijgen tijdens de workshop tips hoe ze een passende hond kunnen vinden. ‘En soms zeggen mensen na dag 1: nee, een hond past (op dit moment) niet in ons gezin. Dan ben ik blij dat ouders hierin een goede afweging hebben kunnen maken.’ Het komt ook voor dat deelnemers nog nauwkeuriger willen onderzoeken of een hond wel datgene brengt waar ze op hopen. In zo'n geval kan een traject bij een professionele hulpverlener die honden inzet in therapie een goede tussenstap zijn.
Patricia: ‘Onze cursisten gaan altijd blij de deur uit. Iedere ouder is door de cursus en het ontmoeten van elkaar verder gekomen in hun zoektocht naar een hond of naar manieren waarop ze de hond kunnen benutten in de opvoeding van hun kind. Ze hebben iets nieuws ontdekt en zijn in elk geval een stapje verder’, aldus Patricia.

Bekijk de video

Zien hoe PAWS in de praktijk werkt? De Nederlandse Vereniging van Autisme maakte eerder dit mooie filmpje over je eigen hond als buddyhond.Onze website gebruikt cookies