Bij het leveren van PTSS-assistentiehonden wordt deskundige samenwerking gezocht met experts van het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) en de politie. (Oud-)geüniformeerden die baat kunnen hebben bij een PTSS-assistentiehond, worden onder begeleiding van het NLVi geselecteerd. De selectie wordt nauwgezet begeleid door ervaren hondeninstructeurs en deskundigen op het gebied van PTSS.

Meer informatie is te vinden op onze website of op de website van het Veteraneninstituut. De aanvraag loopt via het Veteraneninstituut:

Naar het Veteraneninstituut

Politieagenten die in hun werk heftige incidenten mee gemaakt hebben en daardoor posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben opgelopen, kunnen zich bij de politie aanmelden om in aanmerking te komen voor een PTSS-assistentiehond. Meer informatie over de aanvraagprocedure is hier te vinden:

Naar het informatiepunt politie

Intensief traject

De opleiding van de assistentiehonden en het voorzorgtraject kosten tijd, want we willen dat de aanvragers een hond krijgen die zo veel mogelijk voor de specifieke behoeften van de betreffende baas kan worden ingezet. Een nauwgezette matching is dus belangrijk voor optimaal resultaat.

Veel vraag assistentiehonden

De vraag naar assistentiehonden voor mensen met PTSS is structureel hoger dan het aantal hulphonden dat we jaarlijks kunnen opleiden. We werken er hard aan om jaarlijks meer hulphonden aan (oud-)geüniformeerden met PTSS beschikbaar te kunnen stellen. Ondanks dat blijft de vraag voorlopig hoger dan het jaarlijks groeiende aanbod en daarom kunnen we geen open wachtlijst voor deze assisteniehonden hanteren. Dat zou leiden tot onredelijke wachttijden en verwachtingen die wij niet waar kunnen maken.

Voorzorgtraject

In onze samenwerking met het Nederlands Veteraneninstituut stemmen we jaarlijks af hoeveel nieuwe PTSS-assistentiehonden verwacht mogen worden. Afhankelijk van dat aantal dragen de professionals van het Nederlands Veteraneninstituut cliënten voor die zij ondersteunen en die vanuit hun optiek baat kunnen hebben van een hulphond. Vervolgens start KNGF Geleidehonden in samenspraak met het Nederlands Veteraneninstituut het voorzorgtraject om te bekijken of de cliënt en zijn leefomstandigheden geschikt zijn voor een PTSS-assistentiehond. Bij een positief verlopen voortraject wordt de cliënt op de wachtlijst geplaatst.

Geen wondermiddel

Een PTSS-assistentiehond is niet voor iedereen geschikt en is geen wondermiddel. Een hulphond kan bijdragen aan een beter leven, maar is niet voor iedereen dé oplossing. Diverse factoren bepalen of iemand een hulphond kan krijgen. Denk aan iemand zijn fysieke en mentale gesteldheid en de hoeveelheid werkaanbod. Een assistentiehond biedt veel voordelen, maar brengt ook een aantal verplichtingen en inspanningen met zich mee. Het welzijn van de hond heeft altijd onze aandacht. Daarom plaatsen we geen honden bij mensen die niet in staat zijn de hond de aandacht en verzorging te bieden die hij nodig heeft en waar hij recht op heeft.

Onze website gebruikt cookies