Regels en Richtlijnen

Regels en richtlijnen voor het sparen van doppen

Gekleurde plastic doppen door elkaar


1. Regel: we sparen alleen doppen en deksels die hard zijn. Als deksels makkelijk te verbuigen zijn of dubbel te vouwen mogen ze niet ingezameld worden. Waarom doen we dat? Zachter plastic smelt op een andere wijze tijdens het recycleproces. Dit verstoort en vervuilt het proces, wat extra kosten met zich kan meebrengen voor ons.

2. Regel: de doppen en deksels moeten vrij van andere materialen zijn. Er mag bijvoorbeeld geen karton, metaal, touw of rubber aan vastzitten. Als verwijderen niet lukt, moet de dop weggegooid worden.* Waarom is dat zo? De doppen worden vermalen en als korrels verkocht om er uiteindelijk plastic pallets van te maken. Andere materialen verstoren dit recycleproces en zorgen ervoor dat de kwaliteit van de korrels achteruit gaat. Daardoor leveren ze minder op of moeten ze soms zelfs afgekeurd worden. Door touw tussen de doppen kan de machine vastlopen. * Uitzondering zijn de ‘silicone’ binnenzijden van frisdrankdoppen. Deze zijn vaak zo lastig te verwijderen dat deze mogen blijven zitten.

3. Regel: met de code voor het recyclen van plastic die op sommige doppen staat, houden we geen rekening. Waarom doen we dat niet? Kortweg omdat niet alle doppen en deksels die ingezameld mogen worden een code hebben.

4. Regel: we zamelen doppen alleen in als ze schoon zijn. Waarom is dat zo? De zakken met doppen zullen geruime tijd opgeslagen staan bij het depot. Zijn de doppen niet schoon, dan gaan ze schimmelen en stinken. De dop afspoelen is voldoende.

5. Regel: de doppen dienen los in de container bij de depots te worden gestort. Waarom doen we dat? Het recyclebedrijf neemt alleen ladingen doppen van ons aan. Tussen de doppen mogen dan ook geen andere (verpakkings)materialen zitten. Dus ook geen zakken en zakjes. Dit vervuilt de lading en zorgt ervoor dat deze wordt afgekeurd.

6. Regel: we zamelen geen andere producten van plastic in. Geen potjes, geen lepeltjes, geen flessen et cetera. Waarom doen we dat niet? Ondanks dat dit dezelfde soort plastic lijkt, is dat meestal niet het geval. Ook gaan grotere plastic voorwerpen een ander recycleproces door en zouden ze daarom apart aangeleverd moeten worden. Dit is logistiek niet haalbaar.

7. Regel: we halen geen andere producten op, zoals cartridges en oude mobieltjes. Waarom doen we dat niet? Het is voor ons logistiek niet haalbaar om deze producten op te halen, te sorteren en weer af te leveren.