Medewerkers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben een bezoek gebracht aan KNGF Geleidehonden om meer inzicht te krijgen over inclusie en toegankelijkheid en dan vooral waar mensen met een hulphond tegenaan lopen.

OCW wil met het bezoek aan KNGF meer aandacht vragen en bewustwording creëren voor de inclusie van mensen met een beperking (bezoekers en medewerkers) en de toegankelijkheid van hulphondgebruikers in de samenleving. Het bezoek maakte deel uit van het brede programma van de OCW Diversity Weeks, waarbij met verschillende activiteiten stil wordt gestaan bij diversiteit en inclusie in de samenleving.

De ochtend werd omlijst met verhalen van verschillende sprekers. Cliënt en OCW-medewerker adviseur wet banenafspraak, Jenny Laval, hield een presentatie over de totstandkoming en de betekenis van het Verdrag Handicap. Daarbij ging zij vooral in op persoonlijke mobiliteit en toegankelijkheid. Mensen met een hulphond hebben in de samenleving namelijk nog steeds te maken met uitsluiting en discriminatie.

Tijdens de middag kon de groep OCW-medewerkers zelf ervaren hoe het is om je blind te laten leiden door een geleidehond op onze Beleving. Ze kregen een rondleiding door de kennel en een blindengeleidehond in opleiding toonde op het demoterrein zijn kwaliteiten.

Een hulphond mag geen beperking opleveren

Monique Dolfing – Vogelenzang, directeur KNGF Geleidehonden: ’Wij zijn een opleidingscentrum om inclusie te vergroten: hulphonden bieden vrijheid. Dankzij hun steun kunnen mensen werken, daten, uit eten gaan en hun wereld vergroten. Een hulphond mag geen beperking opleveren.’

Marjan Hammersma, secretaris-generaal OCW: ‘OCW wil een inclusieve en toegankelijke werkgever zijn en het belang hiervan uitdragen. Met het bezoek aan KNGF Geleidehonden willen we ons laten inspireren om met een inclusieve blik naar de samenleving en onze organisatie te kijken. Ook omdat we weten dat de bereidheid om met empathie en vanuit het perspectief van meerdere mensen in de samenleving te kijken naar vraagstukken een belangrijke voorwaarde is voor goed beleid en het groeien naar een inclusieve organisatie. We hebben iedereen nodig om bruggen te slaan en verbindingen met elkaar te maken.’

Overhandiging sticker

Kees Tinga vertelde over de ontstaansgeschiedenis van de geleidehond en hoe de kansen voor mensen met een visuele beperking in de loop der jaren zijn toegenomen in de maatschappij. Ambassadeur Melanie van Egmond deelde wat haar blindengeleidehonden voor haar betekenen en gaf inzicht in de zaken waar mensen met een hulphond tegenaan lopen bij werkgevers. Marjan Hammersma, secretaris-generaal bij OCW, kreeg persoonlijk van Monique Dolfing, Directeur KNGF, de campagnesticker overhandigd met ‘een hulphond is welkom’.

Het bezoek resulteerde in een geslaagde en leerzame bijeenkomst!

Directeur KNGF overhandigt de sticker aan de secretaris-generaal

Onze website gebruikt cookies