Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaat de krachten bundelen met KNGF Geleidehonden. Ze willen samen met het medische detectiehondenteam onderzoeken of honden met hun sublieme neus in staat zijn om borstkanker in bloed te detecteren. 

Als dat mogelijk blijkt, is de vervolgvraag om te onderzoeken in welk onderdeel van het bloed de kanker dan te detecteren is. Dit zou het LUMC, wereldwijd vooraanstaand in borstkankeronderzoek, mogelijk een stap verder kunnen brengen in de zoektocht naar het ontstaan en het eerder diagnosticeren van borstkanker dan huidige methoden. Met name bij jonge vrouwen die erfelijk belast zijn zou dit een voordeel zijn. 


Eerder onderzoek naar darmkanker

KNGF Geleidehonden wil deze samenwerking met LUMC graag aangaan. De stichting zet zich al ruim 80 jaar in om honden professioneel op te leiden tot geleidehond voor mensen met een beperking. Begin 2014 startte KNGF Geleidehonden in samenwerking met VUmc de pilot waarin onderzocht is of honden darmkanker kunnen detecteren in ontlastingsmonsters. Acht honden leerden de ontlastingsmonsters van patiënten met darmkanker te onderscheiden van controlemonsters (ontlasting van mensen zonder darmkanker). Het darmkankerproject zit momenteel in de eindfase en wordt naar verwachting dit jaar afgerond.


Zelfde detectiehondenteam

De detectiehonden die momenteel darmkanker opsporen, gaan zich ook richten op detectie van borstkanker in bloed. De eerder opgedane ervaringen in darmkankeronderzoek zullen toegepast worden in dit nieuwe project. Eind 2019 wordt de balans van de resultaten opgemaakt. 

Onze website gebruikt cookies