KNGF Geleidehonden wil zoveel mogelijk mensen met een beperking een kwalitatief beter leven geven met een speciaal opgeleide hond. Als goededoelenorganisatie zijn wij grotendeels afhankelijk van giften en nalatenschappen. Ongeveer een derde van onze honden kunnen wij opleiden dankzij nalatenschappen.

Gekregen erfenissen gebruiken we onder andere voor het fokken, trainen en ter beschikking stellen van onze honden. Onze cliënten krijgen een uitgebreide introductie en we blijven hen altijd begeleiden en van advies voorzien. Daarnaast hebben we onze campus, onze kennis- en innovatieafdeling waar we onder andere detectiehonden trainen.

Vastleggen besteding

In een testament kan worden bepaald waaraan KNGF Geleidehonden de erfenis mag besteden. Nette Sjamaar heeft bijvoorbeeld laten vastleggen
dat we haar nalatenschap alleen mogen gebruiken om buddyhonden op te
leiden. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld te kiezen om de KNGF
Campus te steunen.

Wensen bespreken?

Speciale wensen zijn te bespreken met onze adviseur Nalatenschappen Patricia Elings; zij bekijkt de haalbaarheid van wensen en adviseert hoe deze vastgelegd kunnen worden.

Patricia Elings, adviseur nalatenschappen

Patricia Elings

Adviseur Nalatenschappen