Organisatiestructuur

Voorkant gebouw KNGF Geleidehonden in Amstelveen

KNGF Geleidehonden wordt aangestuurd door een eenhoofdige directie en heeft daarnaast een raad van toezicht. Hier vind je meer informatie over onze organisatiestructuur.

Directeur-bestuurder

Per 1 april 2018 is Meta Neeleman benoemd tot directeur-bestuurder.

2 nieuwe leden raad van toezicht

Sinds 1 juli 2018 heeft KNGF Geleidehonden 2 nieuwe leden van de raad van toezicht: Doede Vierstra en Jan Sebel. Jeltje Schraverus en Roland Zegger zijn per 15 oktober toegetreden.

Doede Vierstra is aangetreden als voorzitter. In het dagelijks leven is Doede commissaris van een aantal bedrijven en toezichthouder bij museum de Hermitage in Amsterdam. Ook werkt Doede voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Wat hem is opgevallen is de trots en toewijding van de medewerkers van KNGF Geleidehonden. “Een prachtige organisatie en ik ben er zelf ook trots op om mij daarvoor in te kunnen zetten!”

Raad van toezicht

  • De heer drs. D.G. Vierstra (voorzitter)
  • De heer drs. J. Sebel RA
  • Mevrouw prof. dr. M. Lückerath-Rovers 
  • De heer drs. J. Dekker
  • Mevrouw drs. J. Schraverus
  • De heer A.J.M. Zegger

Managementteam

  • Ingrid Oosterveen, Manager Fondsenwerving & Communicatie
  • Joost van Haren, Manager Training & Zorg (a.i.)