Medische detectiehonden

speurt ziekten op

Spaniel Mintha ruikt aan de carrousel

Honden staan bekend om hun ongeëvenaarde reukvermogen. KNGF Geleidehonden leidt haar eigen medische detectiehonden op en onderzoekt welke waardevolle bijdragen dit team kan leveren aan het tijdig opsporen van ziekten. Op dit moment is het team van speurneuzen bezig om wetenschappelijk aan te tonen dat zij darmkanker kunnen ruiken in ontlastingsmonsters. Binnenkort start het team met een tweede project: het vroegtijdig kunnen signaleren van een hypo (lage bloedsuikerwaarde) bij patiënten met diabetes type 1.

Het team

Het team van medische detectiehonden bestaat uit cocker spaniels, een Mechelse herder, een duck tolling retriever en labradors. Een bont gezelschap, maar al hun neuzen staan dezelfde kant op. Momenteel traint KNGF Geleidehonden met 8 medische detectiehonden in opleiding. 5 honden zijn vanaf het begin van de eerste pilot – het vroegtijdig detecteren van darmkanker - betrokken, de andere 3 speurneuzen zijn begin 2017 aan deze training begonnen. 

Werkwijze

Bij KNGF Geleidehonden is een speciale trainingsruimte ingericht waar de medische detectiehonden zonder afleiding trainen op geurdetectie. De honden verblijven als huishond bij vrijwilligersgezinnen thuis en komen twee tot drie keer per week voor een trainingssessie naar KNGF Geleidehonden. Elke hond maakt dan meerdere “runs” langs een geurcarrousel. In iedere run ruikt de hond aan verschillende monsters, met en zonder de geur die ze moeten leren detecteren. De honden worden spelenderwijs getraind. De trainers leren de honden de geur van bijvoorbeeld darmkanker te associëren met de geur van hun favoriete speeltje. Zodra ze dit doorhebben, wordt de geur van het speeltje stapsgewijs weggelaten en blijft de herkenning van de “geur van darmkanker” over. Bij het juist detecteren van darmkanker of correct negeren van een controlemonster worden de honden beloond met hun favoriete spel. 

Lopende projecten van het medische detectieteam

  • Vroegtijdig opsporen van darmkanker Begin 2014 startte KNGF Geleidehonden in samenwerking met VUmc de pilot ten behoeve van het vroegtijdig opsporen van darmkanker door medische detectiehonden. Het team is bezig met de laatste fase van de pilot. Dit betreft een dubbelblinde test. Hierin wordt gewerkt met nieuwe ontlastingsmonsters en alleen het ziekenhuis weet welke monsters van patiënten met darmkanker zijn en wat controlemonsters zonder darmkanker zijn. Het projectteam hoopt de pilot in de zomer van 2018 af te ronden. Zij hopen dan ook wetenschappelijk onderbouwd te hebben dat honden in staat zijn om darmkanker te ontdekken in ontlastingsmonsters. Lees meer over dit project.
  • Vroegtijdig signaleren van hypo’s bij diabetes type 1  Het team van medische detectiehonden is volop bezig hun volgende klus vorm te geven: onderzoeken of honden een rol kunnen spelen in het tijdig herkennen van een hypo bij mensen met diabetes type 1. Het gaat dan om de groep die zelf niet doorheeft dat er een hypo opspeelt, dit heet hypo-unawareness. Deze patiënten leven vaak in angst die veel impact kan hebben op hun dagelijkse leven. Het team van medische detectiehonden heeft voor dit project samenwerking gezocht met het Diabetes Fonds en het Radboudumc in Nijmegen.  
  • Onderzoek detectie borstkanker in bloed  Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en KNGF Geleidehonden bundelen de krachten om te onderzoeken of honden met hun sublieme neus in staat zijn om borstkanker in bloed te detecteren. Als dat mogelijk blijkt, is de vervolgvraag om te onderzoeken in welk onderdeel van het bloed de kanker dan te detecteren is. Dit zou het LUMC, wereldwijd vooraanstaand in borstkankeronderzoek, mogelijk een stap verder kunnen brengen in de zoektocht naar het ontstaan en het eerder diagnosticeren van borstkanker dan huidige methoden. Met name bij jonge vrouwen die erfelijk belast zijn zou dit een voordeel zijn. Lees meer over dit project.